POKLON DOBRA IDEJA  30. SVIBNJA 2018.

Ova  Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji  su prikupljeni u procesu narudžbe kupaca na Facebook stranici Poklon dobra ideja

Poklon dobra ideja   obrt za izradu suvenira,  Josipa Kucela 8, 48326 Virje oib:05712938144 pridržava  se važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca, a  posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU.

Ovim dokumentom  opisano je kako  Poklon dobra ideja obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Kupci da pročitaju sve navedeno u ovoj objavi kako bi  lakše razumjeli koje podatke prikupljamo i obrađujemo, u koju  svrhu, s kime ih i zašto dijelimo, koje  zaštitne mjere provodimo, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim  podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail na adresu: zeljka.lukanec@gmail.com

 

Koju  vrstu osobnih podataka prikupljamo i obrađujemo putem Facebook   stranice

 „ Poklon dobra ideja ” te preko  email adrese?

Osobne podatke prikupljamo kada nam ih Kupac sam stavi na raspolaganje, slanjem poruke u inbox ili slanjem email-a. Prilikom zaprimanja narudžbe,  Poklon dobra ideja će od Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su:

ime i prezime, adresa, telefonski broj (opcionalno)

Davanje  osobnih podataka je odluka Kupca. Ako Kupac ne pruži tražene informacije, neće biti moguća isporuka naručenih proizvoda.

U koju svrhu prikupljamo i obrađujemo osobne podatke?

Poklon dobra ideja prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca u svrhu:

  • Radi personalizacije Vašeg korisničkog iskustva (prikupljene informacije nam pomažu da bolje odgovorimo na Vaše individualne potrebe);
  • Radi poboljšanja naše web stranice (trajno nastojimo poboljšati ponudu naše web stranice na temelju povratnih informacija koje dobivamo od naših posjetitelja);
  • Radi uspostave primarnog kanala komunikacije s vama;
  • Radi povremenog slanja e-poruka (koje se tiču povremenog primanja vijesti (ako to želite), ažuriranja, informacija o sličnim proizvodima ili uslugama, itd.)
  • Realizacije narudžbe robe
  • Dostave robe Kupcu

Poveznice s trećim stranama

Na našoj web stranici ne nudimo niti pružamo usluge ili proizvode trećih strana.

S kojim osobama dijelimo osobne podatke?

Vaši  osobni podaci čuvaju se u prostorijama izdavatelja računa. Prikupljenim  podacima pristup ima vlasnik obrta koji obavlja poslove  izdavanja računa i otpreme narudžbi. Svim ostalim osobama uvid u Vaše  osobne podatke nije omogućen.

Poklon dobra ideja neće dijeliti osobne podatke Kupca s drugim stranama osim u  slučajevima kada to zahtijeva Kupac za kupnju i dostavu proizvoda. U tom slučaju podatke ćemo podijeliti s dostavnom službom (GLS) u svrhu isporuke paketa.

Prilikom dostave, dostavljač može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu  iskaznicu u trenutku isporuke paketa, a  sve u svrhu realizacije usluge i evidencije o tome tko  je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti  uručen.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni:

Rok  za čuvanje poslovne dokumentacije s Vašim osobnim podacima je 10  godina. Po isteku toga roka Vaši osobni podaci bit će uništeni.

Pristup i ispravak osobnim podacima

Kupac  može zatražiti i dobiti cjelovitu informaciju o osobnim  podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke  na mail adresu  zeljka.lukanec@gmail.com

Brisanje osobnih podataka

Kupac  ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu zeljka.lukanec@gmail.com i podaci će biti izbrisani bez odgađanja.

Pravo na prigovor

Ako  unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da  imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu zeljka.lukanec@gmail.com ili na broj telefona 091/6206-003 .

Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

 

Izmjena Izjave o privatnosti

 

Ovu  Izjavu o privatnosti, Poklon dobra ideja može izmijeniti u bilo kojem  trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na  Facebook stranici Poklon dobra ideja ili na internet stranici www.poklon-dobra-ideja.hr

Željka Lukanec

Poklon dobra ideja

https://www.facebook.com/PoklonDobraIdeja/

 

Podaci korisnika i njihova sigurnost

Na određenim mjestima unutar web stranice i u određeno vrijeme, Poklon Dobra Ideja će prikupljati osobne podatke korisnika. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata i evidencije korisnika, te u svrhu statističke obrade posjećenosti web stranice. Poklon Dobra Ideja jamči da podatke koje prikupi na taj način neće prodavati.

Uređivanje i brisanje korisničkih podataka, te uklanjanje e-mail adresa iz mailing listi, moguće je na linku Pretraga i uređivanje korisničkih podataka ili putem linkova za uklanjanje / uređivanje podataka koji se nalaze u podnožju svih promotivnih e-mailova tvrtke Poklon Dobra Ideja. Za informacijama o njihovim podacima, korisnici se mogu obratiti putem e-mail adrese zeljka.lukanec@gmail.com.

Slanjem upita, potpisom ugovora ili neposrednim kontaktom, korisnik dobrovoljno stavlja na raspolaganje svoje i podatke i time dozvoljava da se isti koriste u cilju zaštite osobnih interesa u svim poslovima koje ugovara s Poklon Dobra Ideja

Skupljanje i obrada osobnih podataka korisnika uključuje i prosljeđivanje istih trećim osobama i trgovačkim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Trećim osobama smatraju se sve fizičke osobe i trgovačka društva koje su neophodne za realizaciju ugovorenih poslova.

Pohrana podataka se vrši na neodređeno vrijeme.

Također, Poklon Dobra Ideja zadržava pravo na objavu naziva tvrtki kao svojih referenci na web stranici www.poklon-dobra-ideja.hr, osim u slučaju kada je eksplicitno specificirano drukčije ugovorom o suradnji.

Na web stranicama www.poklon-dobra-ideja.hr u svrhu uvida u statistiku posjećenosti koristi se Google Analytics, koji omogućava uvid u posjećenost s izvora kao što su društvene mreže, e-mailovi, oglašivačke platforme, web tražilice i drugi online servisi i alati.

Jamstvo korištenja web stranice

Poklon Dobra Ideja ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj web stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će web stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće sadržavati pogreške, viruse, crve i druge računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove web stranice na svoju vlastitu odgovornost. Vi, a ne Poklon Dobra Ideja, snosite sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža Poklon Dobra Ideja. Poklon Dobra Ideja naglašava da sve materijale i sadržaje na web stranici treba uzeti “takvima kakvi jesu”, te se Poklon Dobra Ideja ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizići iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na web stranici.