Načini plaćanja i dostava

Kako Naručiti?

Naručivanje proizvoda može se vršiti putem našeg web shopa 24 sata na dan, sedam dana u tjednu.

Proizvod se naručuje odabirom željenog proizvoda te spremanjem istog u potrošačku košaricu. Proizvod se smatra kupljenim po primitku elektroničke pošte (narudžbenice) sa podacima Vaše narudžbe , kao i email računom koji ćete dobiti kasnije u privitku.

Prilikom plaćanja u opisu je potrebno napisati broj narudžbe, a u pozivu na broj 00 i broj narudžbe.

Poklon dobra ideja se obvezuje isporučiti sve kupljene proizvode, a ukoliko dođe do nedostupnosti proizvoda  kontaktirati kupca telefonom ili e-mailom te ponuditi drugi proizvod ili povrat cjelokupno uplaćenog iznosa.

Načini Plaćanja

Mi iz Poklon dobre ideje  jamčimo Vam da ćete dobiti vrhunsku uslugu i ostvariti maksimalnu vrijednost za svoj novac. U slučaju da niste zadovoljni isporučenim proizvodom, možete ga vratiti u roku 14 dana i mi Vam vraćamo novac!

Kupac se obvezuje platiti naručeni proizvod na način koji je odabrao prilikom sastavljanja narudžbe. Trošak dostave iznosi 35 HRK.

Sve su cijene izražene u hrvatskoj nacionalnoj valuti – hrvatska kuna (kn) i sadrže PDV.

Prihvaćeni modeli plaćanja

  1. jednokratno plaćanje

Internet bankarstvo, opća uplatnica

Kod izbora ovog načina plaćanja na svoju e-mail adresu ćete na završetku web narudžbe dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl. Po zaprimljenoj uplati, poslati ćemo vam naručene proizvode.

  1. Pouzećem

Prilikom dostave iznos robe uvećan za cijenu dostave plaćate dostavljaču.

Na svoju e-mail adresu dobit ćete točan iznos koji trebate pripremiti za dostavljača

Sve uplate vrše se na račun isporučitelja:

Poklon dobra ideja
Josipa Kucela 8, 48326 Virje
OIB 05712938144
na sljedeći IBAN broj: Podravska banka Koprivnica d.d.
HR9423860021100215452

Dostava

Kupljeni proizvod će biti zapakiran tako da se uobičajenim rukovanjem pri transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda provjeriti pošiljku i eventualna transportna oštećenja odmah prijaviti dostavljaču. Ukoliko se radi o oštećenju nastalom neovisno o transportu, molimo pogledati link “Reklamacije“.

Naručene proizvode dostavljamo u roku od najviše 7 radnih dana na području Republike Hrvatske.

Naša internet trgovina vrši dostavu na području Republike Hrvatske putem GLS dostavne službe

Reklamacije

Kupac ima pravo u roku od četrnaest (14) dana od dana dostave proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda ukoliko prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. Poklon dobra ideja  će na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, kupcu vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku 14  dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

Kupac najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem e-maila koji mora sadržavati ime kupca, broj ponude/račun i naziv proizvoda koji se vraćaju.

Mail za reklamacije je: zeljka.lukanec@gmail.com

Povrat proizvoda vrši se dostavom na adresu Poklon dobra ideja  Josipa Kucela 8, 48326 Virje. Troškove povrata proizvoda snosi kupac. Kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena).

Ako je na proizvodu uočena greška za koju je odgovorna Poklon dobra ideja, u tom slučaju Poklon dobra ideja  će kupcu vratiti sredstva na račun koji je kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim s time da će trošak ponovnog slanja proizvoda snositi Poklon dobra ideja.

Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, isto prijavljuje putem e-maila u roku od četrnaest (14) dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak Poklon dobra ideja  koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu kupca) u roku od četrnaest (14) dana od zaprimljenog krivo isporučenog artikla.

Ukoliko kupac nije dobio naručeni i plaćeni proizvod treba izvršiti prijaviti u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem e-maila zeljka.lukanec@gmail.com

Poklon dobra ideja  je u tom roku dužna utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

Jednostrani raskid ugovora

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti tvrtku Poklon dobra ideja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Poklon dobra ideja Josipa Kucela 8, 48326 Virje, Hrvatska) ili elektroničkom poštom na zeljka.lukanec@gmail.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na linku na dnu ovog teksta kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Poklon dobra ideja  bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada obrt Poklon dobra ideja  zaprimi kupčevu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je kupac odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je kupac izvršio uplatu. Povrat novca obrt Poklon dobra ideja  može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Poklon dobra ideja , Josipa Kucela 8, 48326 Virje, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je potrošač uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Izravne troškove povrata robe kupac snosi sam.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

 

Rješavanje sporova

EUcommision

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore, prijedlog za mirenje Centru za mirenje ili Europskoj komisiji putem obrasca za online rješavanje sporova. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Koprivnici.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas na telefon +385 091 6206 003 ili na e-mail zeljka.lukanec@gmail.com